جوهر [Only registered and activated users can see links. ] از ماندگاری بالایی برخوردار است و امکان استفاده از آن در محیط*های داخلی و خارجی وجود دارد. ماندگاری بالای جوهر به معنی عدم واکنش آن با عوامل محیطی مختلف و عدم پاک شدن آن است. از طرفی این جوهر توسط مواد دیگر جذب نمی*شود و پس از خشک شدن، به*طور ثابت باقی می*ماند. با این* وجود، این می*تواند به رضایت بیشتر مشتریان و درنهایت به افزایش تعداد آنها منجر شود. طبیعتاً هر چه تعداد مشتریان استفاده از دستگاه چاپ بنر بیشتر باشد، امکان استفاده از گزینه*هایی مانند تخفیف برای شما فراهم خواهد بود.